Abiks spetsialistile

Piiriülest lastekaitsejuhtumit (edaspidi juhtum) korraldab lapse hariliku elukohajärgne lastekaitsetöötaja. Lapse harilik viibimiskoht ja lapse ning pere sissekirjutus ei pruugi ühtida ning seetõttu vajab infot piiriülese juhtumi kohta ka kohalik omavalitsus (seal hulgas ka välisriigis), kuhu laps või tema vanemad (vanem) on sisse kirjutatud. Riik, kes küsib infot lapse või pere kohta, organiseerib enamasti ka tõlke.

 

Millist infot võin küsida ja pean andma teise riigi lastekaitsetöötajale?

  • lapse nimi ja sünniaeg
  • lapsevanemate nimed ja sünniajad
  • lapsevanemate ja puudutatud isikute kontaktandmed
  • rahvastikuregistri andmed (hooldusõigus ja rahvastikuregistri järgne elukoht)
  •  olukorra lühikokkuvõte
  • millist infot vajan
  • taotleja ja/või vastaja kontaktandmed (sh ametiasutus, postiaadress, e-posti aadress, telefoni- ja faksinumber)

NB! Eesti isikukood ja digitaalne allkiri ei kehti väljaspool Eestit!